Aktualizowanie B9SAby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
Jeśli cenisz sobie ten poradnik, akceptuję Darowizny.

Wymagana Lektura

Ta strona poświęcona jest obecnym użytkownikom boot9strap, którzy chcą zaktualizować boot9strap do najnowszej wersji.

Były zgłaszane raporty fali banów dla użytkowników CFW od Nintendo. Aby siebie ochronić, podążaj za poniższymi krokami przed rozpoczęciem poradnika:

 1. Wejdź do System Settings, potem do “Internet Settings”, potem “SpotPass”, a następnie “Sending of System Information”
 2. Zablokuj opcję “Sending of System Information”
 3. Wyjdź z System Settings
 4. Wejdź do Listy Znajomych (pomarańczowa ikona twarzy)(https://3ds.hacks.guide/images/friend-list-icon.png) w górnej linii Home menu
  • Jeśli wyświetli się błąd i zostaniesz wyrzucony z menu, lista znajomych jest albo już wyłączona lub twoja konsola nie może się połączyć z serwerami Nintendo (przez bana lub problemy z połączeniem)
 5. Wejdź do ustawień Listy Znajomych, potem “Friend Notification Settings”, potem “Show friends what you’re playing”
 6. Zablokuj opcję “Show friends what you’re playing”
 7. Wyjdź z Listy Znajomych

Czego Potrzebujesz

Instrukcje

Sekcja I - Przygotowanie

Wykonując wszystkie kroki opisane w tej sekcji, zastąp istniejące pliki na karcie SD.

 1. Włóż kartę SD do komputera
 2. Skopiuj plik boot.3dsx do katalogu głównego twojej karty SD
 3. Stwórz folder o nazwie boot9strap w katalogu głównym karty SD
 4. Skopiuj boot9strap.firm i boot9strap.firm.sha z boot9strap .zip do folderu /boot9strap/ na karcie SD
 5. Skopiuj SafeB9SInstaller.firm z SafeB9SInstaller .zip do folderu /luma/payloads/ na karcie SD
 6. Włóż ponownie kartę SD do konsoli

Sekcja II - Instalacja boot9strap

 1. Uruchom menu chainloader Luma3DS poprzez przytrzymanie (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Uruchom SafeB9SInstaller naciskając (A)
 3. Poczekaj aż weryfikacja instalacji się zakończy
 4. Kiedy zostaniesz poproszony, wprowadź podaną kombinację klawiszy aby zainstalować boot9strap
 5. Po zakończeniu, przytrzymaj (A) i przytrzymaj (Start), aby ponownie uruchomić urządzenie do Luma3DS chainloader
  • Jeśli wystąpi błąd argc = 0 podczas uruchamiania urządzenia po aktualizacji B9S, po prostu kontynuuj, aby go naprawić

Sekcja III - Aktualizacja Luma3DS

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Copy boot.firm from the Luma3DS .zip to the root of your SD card, replacing the existing file
 4. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 5. Włącz konsolę

Sekcja IV - Konfiguracja Luma3DS

Ta sekcja jest wymagana tylko, jeśli po restarcie zostanie wyświetlony monit z menu konfiguracji Luma3DS.

 1. W menu konfiguracji Luma3DS użyj przycisku (A) i D-Pad’a, aby zaznaczyć:
  • “Show NAND or user string in System Settings”
 2. Naciśnij (Start) aby zapisać zmiany i uruchomić konsolę ponownie

Kontynuuj do Finalizowanie Instalacji