Rozwiązywanie ProblemówAby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
Jeśli cenisz sobie ten poradnik, akceptuję Darowizny.

Wymagana Lektura

Jeśli nie jesteś w stanie uruchomić urządzenia, wyszukaj odpowiednią sekcję i podążaj za instrukcjami.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać swojego problemu i potrzebujesz szerszej pomocy, wklej zawartość wszystkich istotnych plików .log znajdujących się w katalogu głównym twojej karty SD do Gist. Pytając o pomoc zamieść dokładny opis twojego problemu i kroki które już podjąłeś, aby go rozwiązać.

Zauważ, że jeżeli będziesz miał pliki inne niż GodMode9.firm w folderze /luma/payloads/ na karcie SD, przytrzymanie (Start), podczas uruchamiania spowoduje wyświetlenie “chainloader menu” w którym będziesz musiał użyć D-Pad’a oraz przycisku (A) aby wybrać “GodMode9” dla tego poradnika.

Aby użyć linków magnet zamieszczonych na tej stronie, będziesz potrzebował klienta torrent takiego jak np. Deluge.

Tryb DSi / DS nie działa prawidłowo po ukończeniu poradnika

Czego Potrzebujesz

Instrukcje

Sekcja I - Przygotowanie

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Stwórz folder o nazwie 3ds w głównym katalogu twojej karty SD, jeśli jeszcze nie istnieje
 4. Skopiuj TWLFix-CFW.3dsx do folderu /3ds/ na karcie SD
 5. Włóż ponownie kartę SD do konsoli

Sekcja II - Naprawa TWL

 1. Uruchom Homebrew Launcher
 2. Uruchom TWLFix-CFW z listy Homebrew
 3. Wciśnij (A) by odinstalować uszkodzone aplikacje TWL
 4. Wciśnij (Start), aby zrestartować konsolę
 5. Zaktualizuj swoją konsolę wchodząc w System Settings > “Other Settings”. Następnie przejedź na sam koniec w prawo i użyj “System Update”
  • Podczas aktualizacji zauważony zostanie brak istotnych aplikacji TWL, dzięki czemu zostaną one pobrane i zainstalowane na nowo
 6. Gdy aktualizacja się zakończy, wciśnij “OK” by uruchomić konsolę ponownie

Nie można podmienić aplikacji Health & Safety na konsoli, która miała obniżoną wersję firmware przy użyciu flashcarta Gateway

Przyczyną tego problemu jest kiepski sposób implementacji procesu obniżania wersji firmware przez Gateway, po którym zostają 2 wersje aplikacji Health & Safety w systemie. Jedna z nich nie jest używana, ale powoduje to zmylenie systemu podmieniania H&S powodując wprowadzenie złej wersji.

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przejdź do [1:] SYSNAND CTRNAND -> title -> 00040010
 3. Przejdź do katalogu odpowiadającemu twojej konsoli i jej regionowi:
  • Old 3DS lub Old 2DS EUR: 00022300 -> content
  • Old 3DS lub Old 2DS JPN: 00020300 -> content
  • Old 3DS lub Old 2DS USA: 00021300 -> content
  • New 3DS lub New 2DS EUR: 20022300 -> content
  • New 3DS lub New 2DS JPN: 20020300 -> content
  • New 3DS lub New 2DS USA: 20021300 -> content
 4. Zauważ, że znajdują się tu dwa zestawy plików app i tmd, jeden z rozszerzeniami zapisanymi wielkimi literami (.TMD i .APP), drugi z rozszerzeniami zapisanymi małymi literami (.tmd i .app)
 5. Przytrzymując przycisk (R), naciśnij (Y), żeby utworzyć nowy katalog
 6. Wciśnij (A) aby potwierdzić nazwę newdir (nazwa folderu nie ma żadnego znaczenia)
 7. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
 8. Naciśnij (B) aby odmówić relocking write permissions jeżeli zostaniesz o to poproszony
 9. Naciśnij przycisk (L) na każdym z plików zawierających rozszerzenia z wielkich liter (.TMD i .APP) aby je zaznaczyć
 10. Naciśnij (Y) żeby skopiować zaznaczone pliki
 11. Przejdź do stworzonego wcześniej katalogu newdir
 12. Naciśnij (Y) żeby wkleić pliki
 13. Wybierz “Move path(s)”
 14. Pliki z rozszerzeniami napisanymi wielkimi literami (.TMD i .APP), zostaną przeniesione do katalogu newdir
 15. Wciśnij (Start), aby zrestartować konsolę
 16. Ponów próbę podmienienia aplikacji Health & Safety
 17. Jeśli problem nadal występuje, przenieś pliki z rozszerzeniem zapisanym wielkimi literami z powrotem do folderu content, po czym przenieś pliki z rozszerzeniem zapisanym małymi literami do folderu newdir, a następnie ponów próbę podmienienia H&S

Exploit z użyciem przeglądarki internetowej nie działa

Exploity wykorzystujące luki w przeglądarce (takie jak browserhax albo 2xrsa) są często niestabilne i zawieszają się. Czasami można to poprawić wykonując następujące kroki.

 1. Otwórz przeglądarkę (browser), a następnie ustawienia przeglądarki (browser settings)
 2. Przewiń na dół strony, gdzie znajduje się opcja Initialize Savedata (może też występować pod nazwą Clear All Save Data) i ją wybierz
 3. Spróbuj ponownie użyć exploit

Czarny ekran przy uruchamianiu SysNAND

 1. Spróbuj uruchomić urządzenie z wyciągniętą kartą SD i włóż ją po jego uruchomieniu
  1. Wyłącz konsolę
  2. Wyjmij kartę SD z konsoli
  3. Włącz urządzenie
  4. Kiedy pojawi się Home Menu, włóż kartę SD z powrotem to konsoli
  5. Jeśli to zadziałało, powinieneś wyczyścić Home menu extdata, poprzez wykonanie poniższych czynności:
   1. Wyłącz konsolę
   2. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
   3. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
   4. Wybierz “Scripts…”
   5. Wybierz “GM9Megascript”
   6. Wybierz “Scripts from Plailect’s Guide”
   7. Wybierz “Remove extdata”
   8. Naciśnij (A), aby kontynuować
   9. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
   10. Naciśnij (A), aby kontynuować
   11. Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
   12. Wybierz “Exit”
   13. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony
   14. Wciśnij (Start), aby zrestartować konsolę
 2. Spróbuj uruchomić konsolę bez żadnego kartridżu (dotyczy to również flashcartów)
 3. Jeśli masz hardmoda i kopię zapasową NAND, przywróć SysNAND przy jego użyciu
 4. Spróbuj uruchomić konsolę w trybie recovery i zaktualizować firmware
  1. Wyłącz konsolę
  2. Przytrzymaj jednocześnie (L) + (R) + (A) + (Góra)
  3. Włącz konsolę
  4. Jeśli uruchomisz tryb awaryjny, zaktualizuj urządzenie
 5. Twoje urządzenie może być uszkodzone (brick). Aby otrzymać pomoc (po angielsku), wejdź na Serwer Discord Nintendo Homebrew

Czyszczenie Home Menu extdata

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Przejdź do folderu /Nintendo 3DS/(32 - znakowe ID)/(32 - znakowe ID)/extdata/00000000/ na karcie SD
 4. Usuń odpowiedni dla twojego regionu plik extdata:
  • Region EUR: 00000098
  • Region JPN: 00000082
  • Region USA: 0000008f
  • Region CHN: 000000A1
  • Region KOR: 000000A9
  • Region TWN: 000000B1
 5. Włóż ponownie kartę SD do konsoli

Czarny ekran przy uruchamianiu SysNAND po instalacji boot9strap

 1. Upewnij się, że posiadasz działający payload
  1. Sprawdź, czy w katalogu głównym twojej karty SD istnieje plik boot.firm.
 2. Spróbuj zresetować konfigurację Luma i ponownie włączyć odpowiednie opcje
  1. Usuń plik config.bin z folderu luma na twojej karcie SD
  2. Ponownie zaznacz odpowiednie opcji w menu konfiguracji Luma3DS, które pojawi się podczas uruchamiania konsoli
 3. Spróbuj uruchomić GodMode9
  1. Przytrzymaj przycisk (Start) podczas uruchamiania konsoli z zainstalowanym Luma3DS
 4. Spróbuj usunąć extdata home menu za pomocą poniższej instrukcji:
  1. Wyłącz konsolę
  2. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
  3. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
  4. Wybierz “Scripts…”
  5. Wybierz “GM9Megascript”
  6. Wybierz “Scripts from Plailect’s Guide”
  7. Wybierz “Remove extdata”
  8. Naciśnij (A), aby kontynuować
  9. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
  10. Naciśnij (A), aby kontynuować
  11. Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
  12. Wybierz “Exit”
  13. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony
  14. Wciśnij (Start), aby zrestartować konsolę
 5. Spróbuj uruchomić konsolę bez żadnego kartridżu (dotyczy to również flashcartów)
 6. Jeśli wczesniej obniżyłeś wersję swojego firmware przy użyciu Gateway, upewnij się, że używasz najnowszej wersji Luma3DS
 7. Wypróbuj CTRTransfer
 8. Aby otrzymać pomoc (po angielsku), wejdź na Serwer Discord Nintendo Homebrew

Niebieski ekran podczas uruchamiania (bootrom error)

 1. Twój 3DS jest programowo uszkodzony (tzw. brick - cegła)
 2. Będziesz potrzebował flashcarda kompatybilnego z ntrboot (jednego z listy tej listy bądź hardmod, albo naprawy / wymiany Twojego urządzenia
 3. Aby otrzymać pomoc (po angielsku), wejdź na Serwer Discord Nintendo Homebrew