NTR and Cubic Ninja


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Required Reading

To use the magnet links on this page, you will need a torrent client like Deluge.

NTR Cubic Ninja will work for JPN New 3DS ONLY!

What You Need

Instructions

Section I - Prep Work

 1. Zainstaluj WAMP w domyślnym katalogu instalacji
 2. Copy the contents of 3ds-private-update-server.zip to C:\wamp\www\ (overwrite any existing files)
 3. Copy update.php to C:\wamp\www\ (overwrite any existing files)
 4. Skopiuj folder updates z archiwum .zip zawierającego pliki do obniżenia wersji do 9.2.0 do folderu C:\wamp\www\
 5. Przenieś plik node.exe do folderu C:\wamp\www\updates
 6. Przenieś plik C:\wamp\www\CdnCiaUnpack.js do folderu C:\wamp\www\updates
 7. W katalogu C:\wamp\www\updates przeciągnij plik CdnCiaUnpack.js na ikonę programu node.exe - powstanie dzięki temu plik GetSystemUpdate.partial.xml
 8. Przenieś pliki node.exe i CdnCiaUnpack.js z powrotem do folderu C:\wamp\www\
 9. Skopiuj plik GetSystemUpdate.partial.xml do folderu C:\wamp\www\ (w celu posiadania kopii tego pliku zarówno w folderze C:\wamp\www\updates, jak i C:\wamp\www\)
 10. Kliknij ikonę WAMP w zasobniku systemowym, a następnie kliknij “Put Online”
 11. Użyj komendy “ipconfig” w CMD aby wyświetlić adres IPv4 twojego komputera, będzie Ci wkrótce potrzebny
 12. Skopiuj plik ntr.bin do katalogu głównego twojej karty SD
 13. Copy boot.3dsx to the root of your SD card
 14. Put your SD card back into your device

Section II - Updating

 1. Boot your device into recovery mode by holding (L)+(R)+(A)+(UP) while powering on
 2. Odmów aktualizacji i uruchom ponownie konsolę
 3. Launch Cubic Ninja (if it already has NinjHax installed, hold (L)+(R)+(X)+(Y) to reset it)
 4. Wybierz “Create”, następnie “QR Code”, a następnie “Scan QR Code”
 5. Zeskanuj kod QR z archiwum NTR CFW .zip dla regionu twojej konsoli
 6. On the home menu, press (Y) and (X) at the same time to launch NTR’s menu
 7. Włącz debugger (wybierz opcję enable the debugger) i zamknij menu
 8. Use your router’s web page to get your device’s IP address (google it if you don’t know how, all routers are different)
 9. Uruchom NTR Debugger na twoim komputerze
 10. Enter the following commands (replace XXX.XXX.XXX.XXX with your device’s IP address and YYY.YYY.YYY.YYY with your computer’s IP address)
  • ‘connect (“XXX.XXX.XXX.XXX”, 8000)’
  • write(0x15E424, tuple(map(ord, "http://YYY.YYY.YYY.YYY/update.php\0")), pid=0x25)
  • write(0x15E0EC, tuple(map(ord, “http://YYY.YYY.YYY.YYY/update.php\0”)), pid=0x25)`
  • write(0x15E463, tuple(map(ord, "http://YYY.YYY.YYY.YYY/update.php\0")), pid=0x25)
 11. Update your device by going to System Settings, then “Other Settings”, then going all the way to the right and using “System Update”

Continue to Installing boot9strap (Homebrew Launcher)