Instalacja boot9strap (SafeB9SInstaller)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Instrukcje

Sekcja I - Uruchamianie SafeB9SInstaller

 1. Uruchom udsploit z listy Homebrew
 2. Once you see patching kernel... done, press (Start) to exit udsploit
  • Może to wymagać kilku prób
  • Jeśli konsola się zawiesi, przytrzymaj przycisk zasilania aby ją wyłączyć i spróbuj ponownie
 3. Uruchom aplikację safehax z listy Homebrew
  • Jeśli wyświetli się błąd “PM INIT FAILED”, upewnij się, że uruchomiłeś udsploit przy włączonej komunikacji bezprzewodowej (Wireless Communication) (Wi-Fi)
  • Jeśli nadal otrzymujesz błąd “PM INIT FAILED”, spróbuj użyć wydania r19 safehax
  • Jeśli konsola się zawiesi, przytrzymaj przycisk power aby ją wyłączyć i spróbuj ponownie
 4. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, uruchomi się SafeB9SInstaller

Sekcja II - Instalacja boot9strap

 1. Poczekaj aż weryfikacja instalacji się zakończy
 2. Kiedy zostaniesz poproszony, wprowadź podaną kombinację klawiszy aby zainstalować boot9strap
 3. Po zakończeniu, naciśnij (A), aby ponownie uruchomić urządzenie

Sekcja III - Konfiguracja Luma3DS

 1. Twoje urządzenie powinno uruchomić się ponownie i załadować menu konfiguracji Luma3DS
 2. Użyj przycisku (A) oraz D-Pada aby zaznaczyć:
  • “Show NAND or user string in System Settings”
 3. Naciśnij (Start) aby zapisać zmiany i uruchomić konsolę ponownie
  • Jeśli wyświetli się błąd po prostu kontynuuj

At this point, your console will boot to Luma3DS by default as long as the SD card is inserted.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME menu. If your console has booted into the HOME menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will copy Luma3DS to internal memory so that you can boot without an SD card.

Kontynuuj do Finalizowanie Instalacji