Instalacja boot9strap (SafeB9SInstaller)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Instrukcje

Sekcja I - Uruchamianie SafeB9SInstaller

 1. Uruchom udsploit z listy Homebrew
 2. Once you see patching kernel... done, press (Start) to exit udsploit
  • Może to wymagać kilku prób
  • Jeśli konsola się zawiesi, przytrzymaj przycisk zasilania aby ją wyłączyć i spróbuj ponownie
 3. Uruchom aplikację safehax z listy Homebrew
  • Jeśli wyświetli się błąd “PM INIT FAILED”, upewnij się, że uruchomiłeś udsploit przy włączonej komunikacji bezprzewodowej (Wireless Communication) (Wi-Fi)
  • Jeśli nadal otrzymujesz błąd “PM INIT FAILED”, spróbuj użyć wydania r19 safehax
  • Jeśli konsola się zawiesi, przytrzymaj przycisk power aby ją wyłączyć i spróbuj ponownie
 4. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, uruchomi się SafeB9SInstaller

Sekcja II - Instalacja boot9strap

 1. When prompted, input the key combo given on the top screen to install boot9strap
 2. Once it is complete, press (A) to reboot your device
 3. Twoje urządzenie powinno uruchomić się ponownie i załadować menu konfiguracji Luma3DS
  • If your device shuts down when you try to power it on, ensure that you have copied boot.firm from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 4. Naciśnij (Start) aby zapisać zmiany i uruchomić konsolę ponownie
  • If you get an error, just continue to the next page

At this point, your console will boot to Luma3DS by default.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME Menu. If your console has booted into the HOME Menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will install useful homebrew applications to complete your setup.

Kontynuuj do Finalizowanie Instalacji