Instalacja Boot9strap (Fredtool)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Wymagana Lektura

This method of using Seedminer for further exploitation uses your movable.sed file to decrypt any DSiWare title for the purposes of injecting an exploitable DSiWare title into the DS Internet Settings application. This requires you to have a DSiWare backup, for example from BannerBomb or the DSiWare Dumper tool.

To obecnie działająca implementacja luki: “FIRM partitions known-plaintext” szczegółowo opisanej [tutaj] (https://www.3dbrew.org/wiki/3DS_System_Flaws).

Czego Potrzebujesz

Section I - CFW Check

 1. Wyłącz konsolę
 2. Hold the (Select) button
 3. Power on your device while still holding the (Select) button
 4. If the check was successful, you will boot to the HOME Menu and you may proceed with this guide

If you see a configuration menu, you already have CFW, and continuing with these instructions may BRICK your device! Follow Checking for CFW to upgrade your existing CFW.

Sekcja II - Przygotowanie

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Copy boot.firm and boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
  • The root of the SD card refers to the initial directory on your SD card where you can see the Nintendo 3DS folder, but are not inside of it
 4. Skopiuj plik boot.nds (B9STool) do katalogu głównego karty SD
 5. Skopiuj folder private z katalogu Frogminer_save .zip do głównego katalogu Twojej karty SD

Section III - Fredtool

 1. Open Fredtool on your computer
 2. Wybierz swój plik movable.sed w polu “Your movable.sed”
 3. Select your DSiWare Backup (<8-character-id>.bin) file for the “Your dsiware.bin” field
 4. Select “Verify files”
 5. Select “Build and Download”
 6. Poczekaj na zakończenie procesu
 7. When the process is completed, download your modified DSiWare archive from the site
  • This file contains 2 DSiWare backup files, one clean (unmodified) and one hax (exploited)
 8. Navigate to Nintendo 3DS -> <ID0> -> <ID1> -> Nintendo DSiWare on your SD card
  • The <ID0> will be the same one that you used in Seedminer
  • The <ID1> is a 32 character long folder inside of the <ID0>
  • If the Nintendo DSiWare folder does not exist, create it inside of the <ID1>
 9. Copy the 42383841.bin file from the output/hax/ folder of the downloaded DSiWare archive (fredtool.zip) to the Nintendo DSiWare folder
 10. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 11. Włącz konsolę
 12. Uruchom “System Settings” na twoim urządzeniu
 13. Przejdź do Data Management -> DSiWare
 14. W sekcji “SD Card” wybierz aplikację “Haxxxxxxxxx!”
 15. Wybierz “Copy”, a następnie “OK”
 16. Wróć do głównego menu System Settings (ustawień systemowych)
 17. Przejdź do Internet Settings -> Nintendo DS Connections, następnie naciśnij “OK”
 18. Jeżeli exploit zadziałał, na urządzeniu uruchomi się Japońska wersja Flipnote Studio

Section IV - Flipnote Exploit

Jeśli wolisz skorzystać z obrazkowego poradnika dotyczącego tej sekcji przejdź tutaj.

 1. Przejdź przez proces konfiguracji wstępnej aplikacji dopóki nie dojdziesz do głównego menu
  • Jeśli będziesz miał wybór, zawsze wybieraj opcję po lewej stronie ekranu
 2. Używając ekranu dotykowego, wybierz duży lewy kwadrat, następnie wybierz kwadrat z ikoną karty SD
 3. Po załadowaniu się menu, wybierz ikonkę twarzy, następnie ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu w celu kontynuacji
 4. Press (X) or (UP) on the D-Pad depending on which is shown on the top screen
 5. Wybierz drugi “przycisk” z ikoną taśmy filmowej
 6. Przewijaj taśmę w prawo, aby najechać na klatkę “3/3”
 7. Wciśnij trzeci przycisk, na którym widnieje litera “A”
 8. Przewijaj w lewo, aby najechać na klatkę “1/3”
 9. Wciśnij czwarty przycisk, na którym widnieje litera “A”
 10. Jeżeli exploit zadziałał poprawnie, na Twoim urządzeniu został załadowany b9sTool
 11. Using the D-Pad, move to “Install boot9strap”
  • If you miss this step, the system will exit to HOME Menu instead of installing boot9strap and you will need to start over from Step 12 of Section III
 12. Press (A), then press START and SELECT at the same time to begin the process
 13. Once completed and the bottom screen says “done.”, exit b9sTool, then power off your device
  • Możliwe, że będziesz musiał wymusić wyłączenie 3DS’a poprzez przytrzymanie przycisku zasilania
  • Jeżeli widzisz ekran konfiguracyjny Luma, kontynuuj nie wyłączając konsoli

Section V - Configuring Luma3DS

 1. Uruchom swoją konsolę przytrzymując jednocześnie przycisk (Select) aby uruchomić menu konfiguracji Luma3DS
 2. Użyj przycisku (A) oraz D-Pada aby zaznaczyć:
  • “Show NAND or user string in System Settings”
 3. Naciśnij (Start) aby zapisać zmiany i uruchomić konsolę ponownie

At this point, your console will boot to Luma3DS by default as long as the SD card is inserted.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME Menu. If your console has booted into the HOME Menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will copy Luma3DS to internal memory so that you can boot without an SD card.

Section VI - Restoring DS Connection Settings

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Copy the 42383841.bin file from the output/clean/ folder of the downloaded DSiWare archive (fredtool.zip) to the Nintendo 3DS/<ID0>/<ID1>/Nintendo DSiWare/ folder on your SD card
  • Nadpisz istniejący plik 42383841.bin
 4. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 5. Włącz konsolę
 6. Uruchom “System Settings” na twoim urządzeniu
 7. Przejdź do Data Management -> DSiWare
 8. W sekcji “SD Card”, wybierz aplikację “Nintendo DSi™”
 9. Wybierz “Copy”, a następnie “OK”

Kontynuuj do Finalizowanie Instalacji