Instalacja boot9strap (Przeglądarka)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Wymagana Lektura

new-browserhax-xl/old-browserhax-xl (when combined with universal-otherapp) is compatible with version 11.14.0 on all 3DS devices with Internet Browser access.

Czego Potrzebujesz

Instrukcje

Sekcja I - Przygotowanie

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Copy otherapp.bin to the root of your SD card and rename it to arm11code.bin
  • If you do not see the .bin extension, do not add it to the end of the filename
 4. Copy boot.firm and boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 5. Stwórz folder o nazwie boot9strap w katalogu głównym karty SD
 6. Copy boot9strap.firm and boot9strap.firm.sha from the boot9strap .zip to the boot9strap folder on your SD card
 7. Copy SafeB9SInstaller.bin from the SafeB9SInstaller .zip to the root of your SD card
 8. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 9. Włącz konsolę

Sekcja II - Uruchamianie SafeB9SInstaller

 1. Włącz konsolę
 2. On the HOME Menu, press the Left and Right shoulder buttons together to open the camera
  • If you are unable to open the camera, open the Internet Browser and manually type the URL instead (https://zoogie.github.io/web/nbhax)
 3. Tap the QR code button and scan this QR code
 4. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, uruchomi się SafeB9SInstaller

Sekcja III - Instalacja boot9strap

 1. Wait for all checks to complete
 2. When prompted, input the key combo given on the top screen to install boot9strap
 3. Po zakończeniu, naciśnij (A), aby ponownie uruchomić urządzenie

Sekcja IV - Konfigurowanie Luma3DS

 1. Twoje urządzenie powinno uruchomić się ponownie i załadować menu konfiguracji Luma3DS
 2. Użyj przycisku (A) oraz D-Pada aby zaznaczyć:
  • “Show NAND or user string in System Settings”
 3. Naciśnij (Start) aby zapisać zmiany i uruchomić konsolę ponownie

At this point, your console will boot to Luma3DS by default as long as the SD card is inserted.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME menu. If your console has booted into the HOME menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will copy Luma3DS to internal memory so that you can boot without an SD card.

Kontynuuj do Finalizowanie Instalacji