Homebrew Launcher (Soundhax)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Wymagana Lektura

The Homebrew Launcher has many different entrypoints (methods of launching).

Soundhax (w połączeniu z Homebrew Launcher) jest kompatybilny z wersjami od 9.0.0 aż do 11.3.0 w regionach EUR, JPN, KOR oraz USA.

Upewnij się że “Wireless Communication” (wifi) twojej konsoli jest włączone, gdyż udsploit (używany na następniej stronie) potrzebuje włączonego modułu wifi aby funkcjonować, oraz niektóre konsole (“New” 3DS i 2DS) nie mogą włączyć “Wireless Communication” (wifi) z poziomu Homebrew Launcher. Komunikacja Bezprzewodowa musi być tylko włączona; połączenie z routerem nie jest potrzebne.

Czego Potrzebujesz

 • Najnowszej wersji Soundhax (dla twojego regionu, urządzenia i wersji systemu)
  • If Soundhax appears in your browser as an unplayable video, press Ctrl+S or Cmd+S to save it to your computer
 • Najnowszej wersji SafeB9SInstaller
 • The latest release of boot9strap
 • Najnowszej wersji safehax (pliku .3dsx)
 • Najnowszej wersji udsploit
 • The latest release of Luma3DS
 • The otherapp payload (for your region, device, and version)

Instrukcje

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Stwórz folder o nazwie 3ds w głównym katalogu twojej karty SD, jeśli jeszcze nie istnieje
 4. Skopiuj Soundhax .m4a do głównego katalogu twojej karty SD
 5. Skopiuj pobrany plik otherapp payload do katalogu głównego twojej karty SD i zmień jego nazwę na otherapp.bin
 6. Copy boot.firm and boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 7. Stwórz folder o nazwie boot9strap w katalogu głównym karty SD
 8. Skopiuj boot9strap.firm i boot9strap.firm.sha z boot9strap .zip do folderu /boot9strap/ na karcie SD
 9. Skopiuj plik safehax.3dsx do folderu /3ds/ na twojej karcie SD
 10. Skopiuj udsploit.3dsx do folderu /3ds/ na twojej karcie SD
 11. Skopiuj SafeB9SInstaller.bin z SafeB9SInstaller .zip do katalogu głównego karty SD i zmień nazwę SafeB9SInstaller.bin na safehaxpayload.bin

 12. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 13. Włącz konsolę
 14. Uruchom aplikację Nintendo 3DS Sound

 15. Jeśli uruchamiasz aplikację Nintendo 3DS Sound po raz pierwszy, dostaniesz kilka porad od papugi na temat jej używania, dojdź do ich końca, a następnie normalnie zamknij aplikację Nintendo 3DS Sound i uruchom ją ponownie
  • Jeśli tego nie zrobisz i uruchomisz Soundhax od razu, będziesz dostawał papuzie porady przy każdym uruchomieniu aplikacji Nintendo 3DS Sound dopóki ich nie dokończysz
 16. Przejdź do /SDCARD, następnie odtwórz “<3 nedwill 2016”
  • Może to wymagać wielu prób
  • Jeśli konsola się zawiesi, przytrzymaj przycisk power aby ją wyłączyć i spróbuj ponownie
  • Jeśli uzyskasz czerwony ekran, upewnij się że skopiowałeś plik boot.3dsx (Homebrew Launcher) do katalogu głównego twojej karty SD

 17. Jeśli Soundhax zadziałał, uruchomi się Homebrew Launcher


Przejdź do Instalacja boot9strap (SafeB9SInstaller)