Używanie GodMode9Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
Jeśli cenisz sobie ten poradnik, akceptuję Darowizny.

Aby uzyskać pomoc (w języku angielskim) dotyczącą programu GodMode9, a także pomoc w pisaniu skryptów oraz uzyskiwaniu aktualizacji i informacji, dołącz do serwera GodMode9 Discord.

Wymagana Lektura

GodMode9 to przeglądarka plików z pełnym dostępem dla konsoli Nintendo 3DS, dająca dostęp do Twojej karty SD, partycji FAT wewnątrz SysNAND i EmuNAND oraz praktycznie wszystkiego innego. Możesz też kopiować, usuwać, zmieniać nazwy plików i tworzyć foldery.

Zauważ, że jeżeli będziesz miał pliki inne niż GodMode9.firm w folderze /luma/payloads/ na karcie SD, przytrzymanie (Start), podczas uruchamiania spowoduje wyświetlenie “chainloader menu” w którym będziesz musiał użyć D-Pad’a oraz przycisku (A) aby wybrać “GodMode9” dla tego poradnika.

GodMode9 to potężne oprogramowanie, które ma możliwość modyfikowania praktycznie wszystkiego na Twojej konsoli. Chociaż wiele z tych modyfikacji jest zablokowanych za systemem uprawnień i nie można przypadkowo wykonać niebezpiecznych działań bez świadomego odblokowania uprawnień, należy nadal postępować zgodnie z instrukcjami i zachować kopie zapasowe na wszelki wypadek.

Aktualizacja GodMode9

Niektóre z poniższych instrukcji mają zastosowanie tylko do najnowszej wersji GodMode9 i powinieneś postępować zgodnie z tą sekcją, aby zaktualizować swoją kopię, zanim przejdziesz dalej. Nadpisz wszystkie istniejące pliki.

Czego Potrzebujesz

Instrukcje

 1. Wyłącz konsolę
 2. Włóż kartę SD do komputera
 3. Skopiuj GodMode9.firm z archiwum .zip GodMode9 do folderu /luma/payloads/ na twojej karcie SD
 4. Skopiuj folder gm9 z GodMode9 .zip do katalogu głównego twojej karty SD
 5. Włóż kartę SD do konsoli

Tworzenie kopii zapasowej NAND

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
 3. Wybierz “Scripts…”
 4. Wybierz “GM9Megascript”
 5. Wybierz “Backup Options”
 6. Wybierz “SysNAND Backup”
 7. Naciśnij (A) aby potwierdzić
  • Ten proces zajmie trochę czasu
  • Jeśli otrzymasz błąd, upewnij się, że masz przynajmniej 1.3GB wolnego miejsca na karcie SD
 8. Naciśnij (A), aby kontynuować
 9. Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
 10. Wybierz “Exit”
 11. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony
 12. Przytrzymaj przycisk (R) i jednocześnie naciśnij przycisk (B), aby bezpiecznie wyjąć kartę SD
 13. Włóż kartę SD do komputera
 14. Skopiuj <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin i essential.exefs z folderu /gm9/out/ z twojej karty SD do bezpiecznego miejsca na twoim komputerze
  • Zrób backupy w wielu lokacjach (np. dysku w chmurze)
  • Te kopie zapasowe uratują cię przed “brickiem” i/lub pomogą ci odzyskać pliki z NAND jeśli coś pójdzie nie tak w przyszłości
 15. Usuń <data>_<numer seryjny>_sysnand_###.bin i <data>_<numer seryjny>_sysnand_###.bin.sha z folderu /gm9/out/ na twojej karcie SD po skopiowaniu ich do komputera
 16. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
  • Jeśli twoja karta SD nie została automatycznie wykryta, przytrzymaj (R) i wciśnij (B) w tym samym czasie aby ją zamontować

Przywracanie kopii zapasowej NAND

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przytrzymaj przycisk (R) i jednocześnie naciśnij przycisk (B), aby bezpiecznie wyjąć kartę SD
 3. Włóż kartę SD do komputera
 4. Skopiuj <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin z Twojego komputera do folderu /gm9/out/ na karcie SD
 5. Włóż ponownie kartę SD do konsoli
 6. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
 7. Wybierz “Scripts…”
 8. Wybierz “GM9Megascript”
 9. Wybierz “Restore Options”
 10. Wybierz “SysNAND Restore (safe)”
 11. Wybierz twoją kopie NAND
 12. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl3), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
  • To nie nadpisze twojej instalacji boot9strap
  • Ten proces zajmie trochę czasu
 13. Naciśnij (A), aby kontynuować
 14. Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
 15. Wybierz “Exit”
 16. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony

Podmienianie “Health & Safety” na jakąkolwiek aplikację .CIA

Dla celów organizacyjnych skopiuj plik .cia, który chcesz wykorzystać do podmiany do folderu /cias/ na karcie SD

Pamiętaj że aplikacji Health & Safety nie można podmienić na większe pliki niż ona sama (np. gry i inne duże aplikacje)

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przejdź do [0:] SDCARD -> cias
 3. Wciśnij (A) na twojej aplikacji .cia aby ją wybrać, następnie wybierz “CIA image options…”, a następnie wybierz “Mount image to drive”
 4. Wciśnij (A) na pliku .app, następnie wybierz “NCCH image options” i wybierz “Inject to H&S”
 5. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
 6. Naciśnij (A), aby kontynuować
 7. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony

Przywracanie aplikacji Health & Safety po jej podmienieniu

To zadziała tylko wtedy, gdy podmienienie aplikacji Health & Safety zostało wykonane przez Godmode9 (nie Decrypt9 lub Hourglass9).

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
 3. Wybierz “More…”
 4. Wybierz “Restore H&S”
 5. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
 6. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony

Zrzucanie (Dumping) kartridża z grą

Włóż kartridż z grą, którą chcesz zrzucić, do swojego urządzenia

 • Kartridże z grami 3DS zostaną zrzucone do instalowalnego formatu .cia
 • Kartridże z grami NDS zostaną zrzucone do nieinstalowalnego formatu .nds kompatybilnego z flashcartami i emulatorami
 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przejdź do [C:] GAMECART
 3. Wykonaj czynności związane z odpowiednim typem kartridża z grą:
  • Kartridż z grą 3DS: Naciśnij (A) na [TitleID].trim.3ds, aby ją wybrać, następnie wybierz “NCSD image options…”, a następnie wybierz “Build CIA from file”
  • Kartridż z grą NDS: Naciśnij (A) na [TitleID].trim.nds, aby ją wybrać, a następnie wybierz “Copy to 0:/gm9/out”
 4. Twój plik instalacyjny .cia lub nieinstalowalny plik .nds zostanie zapisany w folderze /gm9/out/ na karcie SD

Zrzucanie (Dumping) zainstalowanej gry lub aplikacji

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Najedź na napęd odpowiedni do typu aplikacji którą chcesz zrzucić:
  • Aplikacja Zainstalowana Przez Użytkownika: [A:] SYSNAND SD
  • Aplikacja Systemowa: [1:] SYSNAND CTRNAND
 3. Przytrzymaj przycisk (R) i jednocześnie wciśnij (A) aby otworzyć opcje napędu
 4. Wybierz “Search for titles”
 5. Naciśnij (A), aby kontynuować
 6. Naciśnij (A) na pliku .tmd aby go wybrać, następnie wybierz “TMD file options…”, po czym wybierz “Build CIA (standard)”
 7. Twoja aplikacja / gra zostanie zapisana w formacie .cia oraz umieszczona w folderze /gm9/out/ na twojej karcie SD

Konwertowanie plików .3DS do .CIA

 • Dla celów organizacyjnych skopiuj każdy plik .3ds, który chcesz skonwertować do folderu /cias/ na karcie SD
 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przejdź do [0:] SDCARD -> cias
 3. Naciśnij przycisk (A) na pliku .3ds aby go wybrać, następnie wybierz “NCSD image options…”, po czym wybierz “Build CIA from file”
 4. Twoja aplikacja / gra zostanie zapisana w formacie .cia oraz umieszczona w folderze /gm9/out/ na twojej karcie SD

Kopia zapasowa zapisów GBA VC

Zapis zostanie umieszczony w folderze /gm9/out/ na karcie SD i będzie nosił nazwę <TitleID>.gbavc.sav.

Aby zidentyfikować Title ID pliku <TitleID>.gbavc.sav możesz zobaczyć listę wszystkich gier na systemie i ich Title ID poprzez najechanie na [A:] SYSNAND SD, następnie przytrzymując (R) i jednocześnie naciskając (A), po czym wybrać “Search for titles”.

 1. Wykonaj następujący proces dla każdej gry GBA VC dla której chcesz wykonać kopię zapasową zapisu:
  • Uruchom grę GBA VC
  • Wyjdź z gry
  • Uruchom konsolę trzymając (Start) aby uruchomić menu chainloader
  • Wybierz Godmode9 i uruchom poprzez wciśnięcie (A)
  • Przejdź do [S:] SYSNAND VIRTUAL
  • Naciśnij (A) na agbsave.bin aby go wybrać
  • Wybierz “AGBSAVE options…”
  • Wybierz “Dump GBA VC save”
  • Naciśnij (A), aby kontynuować
  • Wciśnij (Start) aby zrestartować konsolę

Przywracanie zapisów GBA VC

Aby zidentyfikować Title ID pliku <TitleID>.gbavc.sav możesz zobaczyć listę wszystkich gier na systemie i ich Title ID poprzez najechanie na [A:] SYSNAND SD, następnie przytrzymując (R) i jednocześnie naciskając (A), po czym wybrać “Search for titles”.

 1. Wykonaj następujący proces dla każdej gry GBA VC dla której chcesz przywrócić zapis:
  • Uruchom grę GBA VC
  • Wyjdź z gry
  • Uruchom konsolę trzymając (Start) aby uruchomić menu chainloader
  • Wybierz Godmode9 i uruchom poprzez wciśnięcie (A)
  • Przejdź do [0:] SDCARD -> gm9
  • Naciśnij (Y) na pliku <TitleID>.gbavc.sav który chcesz chcesz przywrócić aby go skopiować
  • Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
  • Przejdź do [S:] SYSNAND VIRTUAL
  • Naciśnij (A) na agbsave.bin aby go wybrać
  • Wybierz “AGBSAVE options…”
  • Wybierz “Inject GBA VC save”
  • Naciśnij (A), aby kontynuować
  • Wciśnij (Start) aby zrestartować konsolę
  • Uruchom grę GBA VC
  • Wyjdź z gry

Formatowanie karty SD

UWAGA! Proces ten usunie całą zawartość twojej karty SD!

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
 3. Wybierz “More…”
 4. Wybierz “SD format menu”
 5. Wybierz odpowiednie opcje EmuNAND, których chcesz użyć
  • Większość użytkowników będzie chciała wybrać “No EmuNAND”
 6. Wybierz opcję “Auto”
 7. Naciśnij (A) aby zaakceptować etykietę GM9SD
  • Opcjonalnie możesz wprowadzić własną etykietę dla karty SD
 8. Kiedy zostaniesz poproszony, wprowadź podaną kombinację klawiszy

Szyfrowanie / Odszyfrowywanie pliku .CIA

Dla celów organizacyjnych, skopiuj każdy plik .cia, który chcesz zaszyfrować / odszyfrować do folderu /cias/ na karcie SD

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Przejdź do [0:] SDCARD -> cias
 3. Naciśnij (A) na pliku .cia aby go wybrać, następnie wybierz “CIA image options…”
 4. Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego co chcesz zrobić:
  • Encrypt to 0:/gm9/out: Stwórz zaszyfrowaną kopię wybranego pliku .cia w folderze /gm9/out/ na karcie SD
  • Decrypt to 0:/gm9/out: Stwórz odszyfrowaną kopię wybranego pliku .cia w folderze /gm9/out/ na karcie SD
  • Encrypt inplace: Zastąp wybrany plik .cia jego zaszyfrowaną wersją
  • Decrypt inplace: Zastąp wybrany plik .cia jego odszyfrowaną wersją
 5. Twój zaszyfrowany / odszyfrowany plik .cia zostanie zapisany w wybranej lokalizacji

Usuwanie NNID bez formatowania konsoli

 1. Uruchom GodMode9 poprzez trzymanie przycisku (Start) podczas uruchamiania konsoli
 2. Wciśnij (Home), aby przywołać menu akcji
 3. Wybierz “Scripts…”
 4. Wybierz “GM9Megascript”
 5. Wybierz “Scripts from Plailect’s Guide”
 6. Wybierz “Remove NNID”
 7. Naciśnij (A), aby kontynuować
 8. Wciśnij (A), aby odblokować zapis do SysNAND (lvl1), a następnie wprowadź przedstawioną kombinację przycisków
 9. Naciśnij (A), aby kontynuować
 10. Wciśnij (B) aby wrócić do menu głównego
 11. Wybierz “Exit”
 12. Naciśnij (A), aby ponownie zablokować uprawnienia do zapisu, jeśli zostaniesz o to poproszony
 13. Wciśnij (Start), aby zrestartować konsolę