F3 (Linux)


Aby uzyskać wsparcie w języku angielskim, wejdź na Serwer Nintendo Homebrew na Discordzie.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

Wymagana Lektura

To jest sekcja dodatkowa poświęcona sprawdzeniu błędów na twojej karcie SD przy użyciu F3.

W zależności od wielkości karty SD i szybkości komputera, proces ten może potrwać nawet kilka godzin!

Ta strona dotyczy tylko użytkowników systemu Linux. If you are not on Linux, check out the H2testw (Windows) or F3XSwift (Mac) pages.

Czego Potrzebujesz

 • The latest version of F3

Instrukcje

 1. Rozpakuj plik f3 .zip
 2. cd do katalogu f3
 3. Uruchom make aby skompilować F3
 4. Włóż kartę SD do komputera
 5. Zamontuj kartę SD
 6. Uruchom ./f3write <punkt montowania karty SD>
 7. Poczekaj na zakończenie procesu. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowego wyjścia.
$ ./f3write /media/michel/6135-3363/
Free space: 29.71 GB
Creating file 1.h2w ... OK!
...
Creating file 30.h2w ... OK!
Free space: 0.00 Byte
Average Writing speed: 4.90 MB/s
 1. Uruchom ./f3read <punkt montowania karty SD>
 2. Poczekaj na zakończenie procesu. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowego wyjścia.
$ ./f3read /media/michel/6135-3363/
									SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
...
Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0

	Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
					Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
	Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
				Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
Average Reading speed: 9.42 MB/s

If the test shows the result Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors), your SD card is good and you can delete all .h2w files on your SD card

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona i może być konieczna jej wymiana!

Powróć do Wprowadzenie