הסרת CFW


לקבלת תמיכה באנגלית, תבקשו עזרה בNintendo Homebrew על Discord.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

קריאה דרושה

This will completely remove CFW from your device, including boot9strap and Luma3DS, for the purpose of restoring the device to stock.

Any unsigned (illegitimate) games will be rendered unusable and will be removed during this process. Use a save manager to back up any saves that you care about.

If you’re removing CFW because:

 • You want to re-install it
 • One of your games is broken
 • One of your system applications is broken
 • Your console is unable to boot to HOME Menu

STOP!!! Uninstalling custom firmware is an unnecessary risk that will at best waste your time and at worst BRICK your console. A better idea would be to ask for help at Nintendo Homebrew on Discord.

If you have done ANY of the following:

 • Changed the region of the console
 • Installed a custom keyboard
 • Installed a custom HOME Menu (not a custom theme)
 • Manually changed the encryption key (movable.sed) of the console
 • Unbanned the console

then uninstalling CFW WILL BRICK YOUR CONSOLE. If this applies to you, restore a clean NAND backup before continuing.

These instructions will only work on devices with a Luma3DS version of 8.0 or higher. If you have an older version of Luma, you must upgrade your setup before following these instructions. Follow this page to find your upgrade instructions.

What You Need

הנחיות

חלק I - הכנות

 1. תכבו את המכשיר
 2. תכניסו את ה-SD שלכם למחשב
 3. Copy boot.firm and boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 4. העתיקו את GodMode9.firm מהזיפ של GodMode9 אל תיקיית /luma/payloads/ ב- SD שלכם
 5. תעתיקו את התיקייה gm9 מתוך ה.zip של GodMode9 ל-SD שלכם
 6. Copy DSiWareUninstaller.3dsx to the /3ds/ folder on your SD card
 7. Copy safety_test.gm9 to the /gm9/scripts/ folder on your SD card
 8. תכניסו מחדש את כרטיס הSD שלכם לתוך המכשיר שלכם

Section II - DS Mode Tests

The purpose of this section is to check whether built-in DS mode applications will continue to work once CFW is uninstalled. If you skip this section, DS mode or its functions may be inaccessible until CFW is reinstalled.

DS Connection Settings Test
 1. תפעילו את המכשיר
 2. Launch the System Settings Application
 3. Navigate to Internet Settings -> Nintendo DS Connection Settings, then click OK
 4. You should boot into the Nintendo DS Connection Setup menu
  • If your console displays the Japanese version of Flipnote Studio, a black screen, or an error message, the test has failed
 5. תכבו את המכשיר
DS Download Play Test
 1. תפעילו את המכשיר
 2. Launch the Download Play application ()
 3. Select “Nintendo DS”
 4. If your device loads into a “Download software via DS Download Play” menu, the test was successful
  • If your console displays the Japanese version of Flipnote Studio, a black screen, or an error message, the test has failed
 5. תכבו את המכשיר

If either of these tests has failed, DS mode, DS Download Play, and/or DS Connection Settings may be inaccessible once CFW is uninstalled! You should fix DS mode before continuing.

Section III - Safety Test

The purpose of this section is to verify that the console will boot and that critical system functions, like System Settings and the keyboard, will work once CFW is uninstalled. If you skip this section, you may BRICK your device!

 1. Press and hold (Start), and while holding (Start), power on your device. This will launch GodMode9
 2. If you are prompted to create an essential files backup, press (A) to do so, then press (A) to continue once it is complete
 3. אם אתם מתבקשים לתקן את זמן ותאריך הRTC, תלחצו (A) כדי לעשות זאת, ואז תלחצו (A) כדי להמשיך
  • Note that, if you had to fix the RTC date and time, you will have to fix the time in the System Settings as well after following this guide
 4. תלחצו על (Home) כדי להראות את תפריט הפעולה
 5. תבחרו “Scripts…”
 6. Select “safety_test”
 7. Read the text on-screen and press (A) to continue
 8. You should boot into the regular 3DS HOME Menu (any custom theme is irrelevant). If you do, continue these instructions
  • If you do not boot into the regular 3DS HOME Menu (black screen, error screen, etc.), uninstalling CFW WILL BRICK YOUR DEVICE!
 9. Launch the System Settings Application
  • If the console crashes at this point, the test has failed
 10. Select “Other Settings”
 11. Select “Profile”
 12. Select “User Name”
 13. If you are able to enter a new user name, the test was successful
  • If the keyboard does not appear, the screen freezes, or the console crashes, the test has failed
 14. תכבו את המכשיר

If you do NOT boot into the regular 3DS HOME Menu, or System Settings / your keyboard is inaccessible, DO NOT continue with these instructions! Join Nintendo Homebrew on Discord and ask (in English) for someone there to assist you.

Section IV - NAND Backup

 1. Press and hold (Start), and while holding (Start), power on your device. This will launch GodMode9
 2. תלחצו על (Home) כדי להראות את תפריט הפעולה
 3. תבחרו “Scripts…”
 4. Select “GM9Megascript”
 5. Select “Backup Options”
 6. Select “SysNAND Backup”
 7. תלחצו (A) כדי לאשר
  • זה ייקח קצת זמן
  • If you get an error, ensure you have at least 1.3GB of free space on your SD card
 8. תלחצו (B) כדי לחזור לתפריט הראשי
 9. Select “Exit”
 10. תלחצו על (Home) כדי להראות את תפריט הפעולה
 11. Select “Poweroff system” to power off your device

Section V - Removing illegitimate content

This section will remove illegitimate content, like homebrew and dumped cartridges. If you have save data that you care about, back it up with a save manager before continuing!

 1. תפעילו את המכשיר
 2. Open the System Settings application
 3. Navigate to Data Management > Nintendo 3DS > Software
 4. In this list of software, delete any non-Nintendo content you installed while using CFW
  • This includes common system software such as FBI, Anemone3DS, Luma Updater, Homebrew Launcher, Checkpoint, and others, along with any games and titles that you did not install from the eShop
 5. Navigate to Data Management > DSiWare
 6. In this list of software, delete any non-Nintendo content you installed while using CFW
  • This includes software such as TWiLightMenu++, along with any games and titles that you did not install from the eShop
  • Failure to remove all CFW software from both the 3DS and DSiWare sections before uninstalling CFW may prevent or disable access to the Data Management menu after uninstalling CFW, which will make it difficult to re-install CFW in the future
 7. Exit the System Settings application
 8. Launch the Download Play application ()
 9. Wait until you see the two buttons
 10. Press (Left Shoulder) + (D-Pad Down) + (Select) at the same time to open the Rosalina menu
 11. תבחרו ב “Miscellaneous options”
 12. תבחרו ב “Switch the hb. title to the current app.”
 13. תלחצו (B) כדי להמשיך
 14. תלחצו (B) כדי לחזור לתפריט הראשי של Rosalina
 15. תלחצו (B) כדי לצאת מהתפריט של Rosalina
 16. תלחצו על (Home), ואז תסגרו את Download Play
 17. תפעילו את Download Play
 18. המכשיר שלכם אמור לטעון את הHomebrew Launcher
 19. Launch DSiWare Uninstaller from the list of homebrew
 20. Follow the prompts and allow the program to uninstall
 21. Once the process has succeeded, exit the Homebrew Launcher and power off your device

Section VI - System Format

This section will ensure that all illegitimate tickets are removed, allowing eShop to work normally. This will remove all content from the 3DS and log you out of your NNID. Keep in mind that your console’s encryption key will be shuffled, meaning that any old data will be rendered inaccessible, even if you have a backup of your SD contents.

 1. תפעילו את המכשיר
 2. Open the System Settings application
 3. Navigate to Other Settings -> Next Page (until the final page) -> Format System Memory
 4. Follow the prompts to format your 3DS

Section VII - Running Uninstall Script

This is your final opportunity to verify that all safety steps above have been followed! Please ensure that you have followed all sections on this page, especially Section III - Safety Test, before continuing.

 1. Press and hold (Start), and while holding (Start), power on your device. This will launch GodMode9
  • If you instead see the Luma3DS chainloader, use the D-Pad and the (A) button to select GodMode9
 2. תלחצו על (Home) כדי להראות את תפריט הפעולה
 3. תבחרו “Scripts…”
 4. Select “GM9Megascript”
 5. Select “Hax Options”
 6. Select “Un-install Hax”
 7. כשתתבקשו, תלחצו (A) כדי להמשיך
 8. לחצו (A) כדי לפתוח גישת כתיבת (lvl3) לSysNAND, ואז תלחצו על המקשים בסדר הנכון
 9. תלחצו (A) כדי להמשיך
 10. תלחצו (B) כדי לחזור לתפריט הראשי
 11. Select “Exit”
 12. תלחצו (A) כדי לנעול הרשאות כתיבה אם תתבקשו
 13. תלחצו על (Start) כדי לאתחל את המכשיר

הקושחה המותאמת הוסרה מהקונסולה שלכם.

You can now remove any extra files and folders from the root of your SD card that are not the Nintendo 3DS, DCIM, or private folders.