התקנת boot9strap (ntrboot)


לקבלת תמיכה באנגלית, תבקשו עזרה בNintendo Homebrew על Discord.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

קריאה דרושה

To use the magnet links on this page, you will need a torrent client like qBittorrent or Deluge.

What You Need

 • מגנט שמפעיל את מצב שינה בקונסולה שלכם (אם יש לכם קונסולה מתקפלת)
 • כרטיס הפריצה הצרוב שלכם
 • The latest release of SafeB9SInstaller (direct download)
 • The latest release of boot9strap (direct download)
 • The latest release of Luma3DS (the Luma3DS .zip file)

הנחיות

חלק I - הכנות

 1. תכבו את המכשיר
 2. Insert your console’s SD card into your computer
  • This is the SD card from your 3DS, not the SD card from your flashcart
 3. Copy SafeB9SInstaller.firm from the SafeB9SInstaller .zip to the root of your SD card and rename it to boot.firm
  • The root of the SD card refers to the initial directory on your SD card where you can see the Nintendo 3DS folder, but are not inside of it
 4. Copy boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your console’s SD card
 5. Create a folder named boot9strap on the root of your console’s SD card
 6. Copy boot9strap.firm and boot9strap.firm.sha from the boot9strap .zip to the /boot9strap/ folder on your console’s SD card

 7. Reinsert your SD card into your 3DS
 8. תפעילו את המכשיר

חלק II - ntrboot

 1. תשתמשו במגנט כדי לגלות את הנקודה בקונסולה שלכם שחיישן השינה נמצא בו
  • שלב זה לא נדרש על הold 2DS (שיש לו מתג למצב השינה)
 2. תכבו את המכשיר
 3. תכניסו את כרטיס הפריצה שלכם לתוך הקונסולה שלכם
 4. שימו מגנט על הקונסולה כדי להפעיל את החיישן שינה
  • על old 2DS, אתם צריכים במקום להפעיל את המתג של מצב השינה
 5. Hold (Start) + (Select) + (X) + (Power) for several seconds, then release the buttons
  • זה אולי יקח כמה נסיונות בגלל שהמיקום לא נוח
 6. כעת אתם אמורים להיכנס לתוך SafeB9SInstaller

חלק III - התקנת boot9strap

 1. תסירו את המגנט מהקונסולה שלכם
  • על old 2DS, אתם צריכים במקום לכבות את המתג של מצב השינה
 2. When prompted, input the key combo given on the top screen to install boot9strap
 3. Once it is completed, force your device to power off by holding down the power button
  • הקונסולה שלכם רק תגיע למסך של SafeB9SInstaller עד שהחלק הבא מושלם

חלק IV - הגדרת Luma3DS

 1. תכניסו את ה-SD שלכם למחשב
 2. תמחקו אתboot.firm מכרטיס הSD שלכם
 3. Copy boot.firm from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 4. תכניסו מחדש את כרטיס הSD שלכם לתוך המכשיר שלכם
 5. תפעילו את המכשיר
 6. הקןנסולה שלכם צריכה לאתחל לתפריט ההגדרות של Luma3DS
  • If your device shuts down when you try to power it on, ensure that you have copied boot.firm from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 7. לחצו על (Start) על מנת לשמור ולהפעיל מחדש
  • If you get an error, just continue to the next page

At this point, your console will boot to Luma3DS by default.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME Menu. If your console has booted into the HOME Menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will install useful homebrew applications to complete your setup.

Continue to Finalizing Setup


זה חלק אופציונאלי שיאפשר לכם לשחזר את הכרטיס פריצה שלכם למצבו המקורי (כדי שתוכלו להשתמש בו כרגיל).

שימו לב שהAcekard 2i שומר על היכולת שלו להריץ קבצי .nds בזמן שפירצת ntrboot מותקנת עליו. This only applies when the Acekard 2i is in an NDS or custom firmware 3DS! While the ntrboot exploit is installed to the Acekard 2i, it will be unable to launch .nds files on DSi or stock 3DS systems.

אל תעקבו אחרי החלק הזה לפני שסיימתם את שאר ההוראות בעמוד הזה.

חלק V - מחיקת ntrboot

What You Need
 • The latest release of ntrboot_flasher (ntrboot_flasher.firm)
 • גיבוי הflashrom המתאים לכרטיס שלכם
  • Note that if you followed Flashing ntrboot (3DS Multi System), the flashrom backup already exists in the correct location and does not need to be downloaded
  • Note that if you followed Flashing ntrboot (3DS Single System) or Flashing ntrboot (NDS), the flashrom backup already exists on your flashcart’s SD card and should be copied to the location specified below
  • אם אתם לא יודעים איזה גרסת HW יש לכם תנסו את כולם המתאימים לכרטיס שלכם. Only the correct one will allow your flashcart to launch properly from the HOME Menu, but flashing the wrong one will not brick the cart
כרטיס פריצה גרסת חומרה Flashrom
Ace3DS X   N/A
Acekard 2i HW 81 - Acekard_2i_(HW_81)-Flashrom.zip
Acekard 2i HW 44 - Acekard_2i_(HW_44)-Flashrom.zip
DSTT   Missing
Infinity 3 R4i HW A5 - R4i_Gold_3DS_(HW_A5)-Flashrom.zip
R4 3D Revolution HW A6 - R4i_Gold_3DS_(HW_A6)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS Deluxe “Starter”   Missing
R4i Gold 3DS HW 4 - R4i_Gold_3DS_(HW_4)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS HW 5 Missing
R4i Gold 3DS HW 6 Missing
R4i Gold 3DS HW 7 Missing
R4i Gold 3DS HW 8 - R4i_Gold_3DS_(HW_8)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS HW D - R4i_Gold_3DS_(HW_D)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS Plus   N/A
R4i Gold 3DS RTS HW A5 - R4i_Gold_3DS_(HW_A5)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS RTS HW A6 - R4i_Gold_3DS_(HW_A6)-Flashrom.zip
R4i Gold 3DS RTS HW A7 - R4i_Gold_3DS_(HW_A7)-Flashrom.zip
R4i Ultra   - R4i_Ultra-Flashrom.zip
R4i-SDHC 3DS RTS   - R4i-SDHC_3DS_RTS_B9S-Flashrom.zip
R4i-SDHC B9S   - R4i-SDHC_3DS_RTS_B9S-Flashrom.zip
R4iSDHC GOLD Pro 20XX from r4isdhc .com   - R4iSDHC.com_20XX-Flashrom.zip
R4iSDHC RTS LITE 20XX from r4isdhc .com   - R4iSDHC.com_20XX-Flashrom.zip
R4iSDHC Dual-Core 20XX from r4isdhc .com   - R4iSDHC.com_20XX-Flashrom.zip
הנחיות
 1. תכבו את המכשיר
 2. תכניסו את ה-SD שלכם למחשב
  • This is the SD card from your 3DS, not the SD card from your flashcart
 3. תצרו ב-SD שלכם תיקייה חדשה בשם ntrboot
 4. Copy the .bin file from your flashrom backup .zip to the /ntrboot/ folder on the root of your SD card
 5. תצרו תיקייה חדשה בשם payloads בתוך התיקייה luma בכרטיס הSD שלכם
 6. Copy ntrboot_flasher.firm to the /luma/payloads/ folder on your SD card
 7. תכניסו מחדש את כרטיס הSD שלכם לתוך המכשיר שלכם
 8. תכניסו את כרטיס הפריצה של DS \ DSi שתואם ntrboot אל הקונסולה שלכם
 9. תפתחו את ntrboot_flasher על ידי החזקה של המקש (Start) בעת ההדלקה
 10. תקראו את האזהרה האדומה
 11. תלחצו (A) כדי להמשיך
 12. תבחרו את כרטיס הפריצה שלכם
  • אם אתם לא רואים את הכרטיס פריצה שלכם ברשימה למעלה, תקראו את המסך התחתון לעוד מידע על כל אפשרות
 13. תבחרו ב “Restore Flash”
 14. תלחצו (A) כדי להמשיך
 15. תמתינו עד שהתהליך יושלם
 16. תלחצו (A) כדי לחזור לתפריט הראשי
 17. תלחצו (B) כדי לכבות את הקונסולה שלכם