התקנת boot9strap (דפדפן)


לקבלת תמיכה באנגלית, תבקשו עזרה בNintendo Homebrew על Discord.
If you appreciate this guide, we accept Donations.

קריאה דרושה

new-browserhax-xl/old-browserhax-xl (when combined with universal-otherapp) is compatible with version 11.14.0 on all 3DS devices with Internet Browser access.

What You Need

הנחיות

חלק I - הכנות

 1. תכבו את המכשיר
 2. תכניסו את ה-SD שלכם למחשב
 3. Copy otherapp.bin to the root of your SD card and rename it to arm11code.bin
  • If you do not see the .bin extension, do not add it to the end of the filename
 4. Copy boot.firm and boot.3dsx from the Luma3DS .zip to the root of your SD card
 5. תצרו ב-SD שלכם תיקייה חדשה בשם boot9strap
 6. Copy boot9strap.firm and boot9strap.firm.sha from the boot9strap .zip to the boot9strap folder on your SD card
 7. Copy SafeB9SInstaller.bin from the SafeB9SInstaller .zip to the root of your SD card
 8. תכניסו מחדש את כרטיס הSD שלכם לתוך המכשיר שלכם
 9. תפעילו את המכשיר

חלק II - הפעלת SafeB9SInstaller

 1. תפעילו את המכשיר
 2. On the HOME Menu, press the Left and Right shoulder buttons together to open the camera
  • If you are unable to open the camera, open the Internet Browser and manually type the URL instead (https://zoogie.github.io/web/nbhax)
 3. Tap the QR code button and scan this QR code
 4. כעת אתם אמורים להיכנס לתוך SafeB9SInstaller

חלק III - התקנת boot9strap

 1. Wait for all checks to complete
 2. When prompted, input the key combo given on the top screen to install boot9strap
 3. כשזה סיים, לחצו על (A) כדי לאתחל את הקונסולה

חלק IV - הגדרת Luma3DS

 1. הקןנסולה שלכם צריכה לאתחל לתפריט ההגדרות של Luma3DS
 2. השתמשו במקש (A) ובמקשי החיצים על מנת להפעיל את ההגדרות הבאות:
  • “Show NAND or user string in System Settings”
 3. לחצו על (Start) על מנת לשמור ולהפעיל מחדש

At this point, your console will boot to Luma3DS by default as long as the SD card is inserted.

 • Luma3DS does not look any different from the normal HOME menu. If your console has booted into the HOME menu, it is running custom firmware.
 • On the next page, you will copy Luma3DS to internal memory so that you can boot without an SD card.

Continue to Finalizing Setup