Boot9strapin asentaminen (DSiWare)Englanninkielistä tukea saat Nintendo Homebrew -palvelimelta Discordissa.
Jos arvostat tätä opasta, otan vastaan lahjoituksia.

Tärkeää tietoa

There are three different methods of installing boot9strap using DSiWare on 11.8.0.

The first method, Seedminer, requires a PC with a powerful graphics card. There is an online helping service for Seedminer if you do not have access to such a PC. The two other methods require a system transfer from a hacked 3DS.


The Seedminer method only requires a cheap DSiWare game, available from the eShop. Additionally, access to CFW or the Homebrew Launcher is needed for extracting your 3DS’ movable_part1.sed file, and a PC with a powerful graphics card is needed for bruteforcing the movable_part1.sed file into a movable.sed file. The online Seedminer helper service can automatically do these things for you if you do not have access to them.

The method uses a series of oversights in the 3DS’ security, detailed here.


The latter two methods require two devices. One 3DS (or 2DS) must be running boot9strap and is referred to as the source 3DS, while the other 3DS (or 2DS) is on stock 11.7.0 and referred to as the target 3DS.

Kummassakin menetelmässä oletetaan, että mukautetun laiteohjelmiston omaavalla 3DS:llä on boot9strap asennettuna tämän oppaan ohjeiden mukaan. Vaikka näiden menetelmien hyödyntäminen onkin mahdollista myös joillain muilla mukautetuilla laiteohjelmistoilla, ei niitä käsitellä tässä ohjeessa.

Kumpikin menetelmä käyttää FIRM-osioiden salaamatonta muotoa (known-plaintext, selitetty täällä) hyödyntävää haavoittuvuutta sekä virhettä, joka sallii DSiWare-sovellusten lukea ja kirjoittaa mihin tahansa salattussa NANDissa.

Kumpikin menetelmä vaatii siirtosovelluksen (System Transfer) käyttämistä, jotta tiedot voidaan siirtää lähde-3DS:ltä kohde-3DS:lle. Tiedonsiirto toimii vain seuraavissa järjestyksissä:

  • New 3DS tai New 2DS → New 3DS tai New 2DS
  • Vanha 3DS tai vanha 2DS → vanha 3DS tai vanha 2DS
  • Vanha 3DS tai vanha 2DS → New 3DS tai New 2DS

Kummankin konsolin TÄYTYY olla samalta alueelta.

Kummassakin menetelmässä lähde-3DS:n NNID jää jumiin kohde-3DS:lle, ellet tee siirtoa takaisin tai soita Nintendolle (lisätietoja ohjeissa myöhemmin)! Tiedonsiirron voi tehdä siirtosovelluksella vain kerran viikossa yhtä NNID:tä kohden.


Menetelmät


Installing boot9strap (Seedminer)

This method does not require a hacked source 3DS or a System Transfer. You only need a compatible game on the 3DS you want to hack.

Continue to Installing boot9strap (Seedminer)


Boot9strapin asentaminen (DSiWare-tallennusinjektio)

Tämä menetelmä vaatii, että lähde-3DS:llä on laillisesti hankittuna jokin seuraavista peleistä:

  • “Fieldrunners”
  • “Legends of Exidia”
  • “Guitar Rock Tour”
  • “The Legend of Zelda: Four Swords”

Piratoidut versiot eivät toimi, ja kaikki nämä pelit on poistettu eShopista.

Jatka osioon Boot9strapin asentaminen (DSiWare-tallennusinjektio)


Boot9strapin asentaminen (DSiWare-peli-injektio)

Tämä menetelmä vaatii, että lähde-3DS:llä on laillisesti hankittuna jokin peleistä, jotka ovat listattuna osiossa Boot9strapin asentaminen (injektoitavat DSiWare-pelit).

Piratoidut versiot eivät toimi.

Jatka osioon Boot9strapin asentaminen (DSiWare-peli-injektio)