Boot9strapin asentaminen (DSiWare)


Englanninkielistä tukea saat Nintendo Homebrew -palvelimelta Discordissa.
Jos arvostat tätä opasta, otan vastaan lahjoituksia.


Tärkeää tietoa

There are three different methods of installing boot9strap using DSiWare on 11.6.0.

The first method, Seedminer, requires a PC with a powerful graphics card. There is an online helping service for Seedminer if you do not have access to such a PC. The two other methods require a system transfer from a hacked 3DS.


The Seedminer method only requires a cheap DSiWare game, available from the eShop. Additionally, access to CFW or the Homebrew Launcher is needed for extracting your 3DS’ movable_part1.sed file, and a PC with a powerful graphics card is needed for bruteforcing the movable_part1.sed file into a movable.sed file. The online Seedminer helper service can automatically do these things for you if you do not have access to them.

The method uses a series of oversights in the 3DS’ security, detailed here.


The latter two methods require two devices. Yhdellä 3DS:llä (tai 2DS:llä) on oltava boot9strap, ja siihen viitataan nimellä lähde-3DS. Toisen 3DS:n (tai 2DS:n) on oltava vakiolaiteohjelmistolla versiolla 11.6.0, ja siihen viitataan nimellä kohde-3DS.

Kummassakin menetelmässä oletetaan, että mukautetun laiteohjelmiston omaavalla 3DS:llä on boot9strap asennettuna tämän oppaan ohjeiden mukaan. Vaikka näiden menetelmien hyödyntäminen onkin mahdollista myös joillain muilla mukautetuilla laiteohjelmistoilla, ei niitä käsitellä tässä ohjeessa.

Kumpikin menetelmä käyttää FIRM-osioiden salaamatonta muotoa (known-plaintext, selitetty täällä) hyödyntävää haavoittuvuutta sekä virhettä, joka sallii DSiWare-sovellusten lukea ja kirjoittaa mihin tahansa salattussa NANDissa.

Kumpikin menetelmä vaatii siirtosovelluksen (System Transfer) käyttämistä, jotta tiedot voidaan siirtää lähde-3DS:ltä kohde-3DS:lle. Tiedonsiirto toimii vain seuraavissa järjestyksissä:

  • New 3DS tai New 2DS → New 3DS tai New 2DS
  • Vanha 3DS tai vanha 2DS → vanha 3DS tai vanha 2DS
  • Vanha 3DS tai vanha 2DS → New 3DS tai New 2DS

Kummankin konsolin TÄYTYY olla samalta alueelta.

Kummassakin menetelmässä lähde-3DS:n NNID jää jumiin kohde-3DS:lle, ellet tee siirtoa takaisin tai soita Nintendolle (lisätietoja ohjeissa myöhemmin)! Tiedonsiirron voi tehdä siirtosovelluksella vain kerran viikossa yhtä NNID:tä kohden.


Menetelmät


Installing boot9strap (Seedminer)

This method does not require a hacked source 3DS or a System Transfer. You only need a compatible game on the 3DS you want to hack.

Continue to Installing boot9strap (Seedminer)


Boot9strapin asentaminen (DSiWare-tallennusinjektio)

Tämä menetelmä vaatii, että lähde-3DS:llä on laillisesti hankittuna jokin seuraavista peleistä:

  • “Fieldrunners”
  • “Legends of Exidia”
  • “Guitar Rock Tour”
  • “The Legend of Zelda: Four Swords”

Piratoidut versiot eivät toimi, ja kaikki nämä pelit on poistettu eShopista.

Jatka osioon Boot9strapin asentaminen (DSiWare-tallennusinjektio)


Boot9strapin asentaminen (DSiWare-peli-injektio)

Tämä menetelmä vaatii, että lähde-3DS:llä on laillisesti hankittuna jokin peleistä, jotka ovat listattuna osiossa Boot9strapin asentaminen (injektoitavat DSiWare-pelit).

Piratoidut versiot eivät toimi.

Jatka osioon Boot9strapin asentaminen (DSiWare-peli-injektio)